31. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Co byste dělali, kdyby váš bývalý a nyní konkurenční pracovník ponoukal vaše zaměstnance?

V jedné firmě měli dílnu a tu vedl postarší, velice zkušený mistr. Své práci rozuměl, podřízení jej respektovali, vždy se k němu mohli obrátit o radu, byl to sice svérázný, ale spolehlivý zaměstnanec.

Jednoho dne musel tento mistr z firmy odejít. Nemělo to nic do činění s jeho prací, ani schopnostmi, naléhavé rodinné události jej nutily k tomu, aby se přestěhoval tak daleko, že nebyl schopen do práce dojíždět. Jeho nadřízení ani podřízení o něm dlouho neslyšeli, na jeho existenci se pozapomnělo.

Pak firma zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele významného projektu pro velkou, zahraniční korporaci. Na realizaci projektu, která probíhala z velké části u zákazníka, se setkávali lidé z různých společností i odvětví,  někdy se znali, někdy ne. Jaké bylo překvapení, když se zde objevil nyní již bývalý mistr, toho času v pozici vedoucího zaměstnance u konkurenční firmy. Jeho bývalí podřízení se s ním nadšeně přivítali a dali se do své práce.

V průběhu realizace projektu se objevily nečekané problémy. Zaměstnanci vzdálení od centrály je nedokázali sami vyřešit, centrála firmy jím nedokázala zavčas najít řešení. A tak šli za svým bývalým mistrem – ke konkurenci. Dotyčný jím poradil, vše vysvětlil, problém byl zažehnán.

Zakázka byla dlouhodobá, a podobné situace se začaly opakovat. Zaměstnanci, kteří měli pracovat na své části úkolu, obcházeli nadřízeného, a chodili za svým bývalým mistrem. Toho si všimlo jak vedení firmy, tak zřejmě i konkurence. Časem se zdálo, že se v jejich práci objevují chyby, které byly – povězme – příliš sofistikované na to, aby na ně přišli sami. Vedení jím kontakt se svým bývalým nadřízeným striktně zakázalo, ale tento zákaz nebyl respektován; setkávali se prostě po práci u piva.

 

Jak byste řešili tuto situaci? Co byste udělali, aby bývalý, dnes konkurenční zaměstnanec nezasahoval do života vaší firmy?   

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520