30. 8. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Jak byste zareagovali, kdyby vám z firmy odešel tým klíčových lidí, ne po jednotlivých pracovnících, ale najednou a založil si konkurenční společnost?

Ten příběh se stal v jedné poměrně známé společnosti. Společnost v rámci své divize, která se věnovala tvůrčí a konstrukční činnosti, byla rozdělena na malé, relativně autonomní týmy. Tyto týmy pracovaly na svěřených úkolech a vzájemně komunikovaly za pomocí „styčných důstojníků“. Management nechával těmto týmům poměrně veliký prostor pro samostatnou práci, protože měl osvědčeno, že takto nejsnáze a nejrychleji řeší i docela složité problémy, které v souvislosti s činností firmy nastávaly.

Jeden z týmů se specializoval na konstrukci jednoho určitého typu zařízení. Byli v tomto oboru zcela jistě špička v rámci východní a možná i celé Evropy a i když díky úzké specializaci neměli příliš mnoho zakázek, vždy jich bylo dost na to, aby firmě přinášeli hodnotu i příjem. Bohužel členové tohoto týmu postupně nabývali přesvědčení, že jim firma nedává dostatek zdrojů k jejich práci.

Když jejich styčný důstojník začal vyjednávat s vedením o tom, že tým potřebuje lepší podmínky, zázemí a také nové technologie, dočkalo se mu oznámení, že na podobné investice nejsou prostředky a že firma se musí věnovat akutnějším prioritám. Několik dalších pokusů o jednání pak vedení „přehlédlo“, případně ukončilo s tím, že není vhodná doba. Pak se stala nehoda.

V rámci jedné z prací, jež tým realizoval pro vnitřního zákazníka ve firmě, došlo k zásadnímu selhání. Došlo ke zmaření poměrně velkých investic v materiálech a k ohrožení realizace významné vnější zakázky. Zatímco nadřízení byli přesvědčeni, že tým selhal z důvodu nedostatku vnitřní kázně a kvůli příliš měkkému řízení, jeho členové se domnívali, že na vině je nedostatek zdrojů poskytovaných firmou a amortizace technologií, které používali. Vznikl konflikt, který se tým rozhodl vyřešit tak, že všichni jeho členové najednou podali výpověď. Krátce poté vznikla nová firma, složená z nich samotných a začala nabízet na volném trhu stejné služby, jako nabízel ten tým.

 

Jak byste na podobnou situaci reagovali, na místě vedení firmy? Co byste udělali proto, aby k ní nedošlo?  

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520