• About us
 • 21. 11. 2013  

  chci se Vás zeptat zda je důležité používat při zadávání úkolu svému podřízenému mailem slovíčko PROSÍM. Dřív jsem to používal v podstatě pořád, ale nějak jsem přišel na to, že nebudu neustále prosit a jen prosit a stejně byly úkoly v nedohlednu...Co mi poradíte? Co je správně a jak by to mělo být co nejefektivnější? Mám svoje zaměstnance rád a chtěl bych jim úkoly zadávat správně.

  odpovídá: PhDr. Vojtěch Bednář

  Dobrý den,

  otázka používání slova "Prosím" v zadávání úkolů a v komunikacis podřízenými může na první pohled vypadat jak maličkost, ale o maličkost se v žádném případě nejedná. Je to dáno tím, že Prosím má v češtině ve skutečnosti tři významy, a jeho skutečný význam je většinou dán jejich kombinací. Jedná se o

  • Zdvořilostní výraz (Prosím odevzdejte výsledek do 1. března); dávám najevo, že si člověka, kterému toto píši či říkám vážím, ale současně, že jej ve skutečnosti o nic neprosím.
  • Žádost v podmíněném rozhodnutí (prosím, vyjděte nám vstříc); má stimulovat rozhodnutí, které nezávisí zcela na dotyčném, ale může jej usměrnit, třeba tak, že to udělá dříve.
  • Výraz dávající najevo závislost výsledku na vůli toho, s kým jednáme a kdo má více zdrojů  (prosím vás o peníze); dává najevo mou podřízenost a odevzdání do vůle protistrany

  Při běžném zadáván úkolů podřízeným, nejde-li o specifické případy skupin, s nimiž takto prostě jednat nelze, se prosím používá v tom prvním smyslu, tedy jako zdvořilostní výraz. Potíž je, že pokud je používáme často (více než jedenkrát) a pokud neklademe dostatečný důraz na výkonnostní složku (...výsledek do 1. března), mohou si to podřízení vyložit jako spíše druhý, nebo dokonce třetí význam, tedy že vlastně to, co se po nich žádá, závisí jen na tom, jak se sami rozhodnou.

  Máte-li pocit, že došlo právě takové věci, tj. že podřízení tento výraz nechápou správně a v důsledku toho k Vám nechovají autoritu, doporučoval bych jej z komunikace ne úplně odstranit, ale velmi výrazně omezit, a současně dbát nato, aby bylo zřejmé, že Vaše komunikace je pro ty, kterých se týká, závazující.  To se nejlépe dělá v ústní komunikaci položením akcentu, ale lze to dobře rozpoznat i z písma.

  Vojtěch Bednář

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520