13. 10. 2014   Mgr. Petr Hlušička

V pokračování článku o manažerských dovednostech se dozvíte o dalších oblastech, které přímo ovlivňují kvalitu manažerské práce a které mohou být buď vaší předností, nebo slabinou. Jedná se o motivaci lidí, řešení konfliktů a komunikaci.

Motivování lidí

Nezbytnou součástí práce vedoucího pracovníka je motivovat své podřízené. Jedna věc je umět motivovat sám sebe, ale naprosto odlišným rozměrem je motivovat ostatní. Klíčové je si uvědomit, že motivace každého člověka je naprosto individuální a specifická. Každý z nás má své vlastní zájmy, touhy či pohnutky. Čím lépe znáte členy vašeho týmu a rozumíte jim i na osobní úrovni, tak tím lépe je můžete motivovat.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/142-motivace-zamestnancu

http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/224-motivace-pro-21-stoleti-cast-1

http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/227-motivace-pro-21-stoleti-cast-2

Důležitým bodem v rámci motivace je pravidelné poskytování zpětné vazby vašim podřízeným. Jedná se o velmi podstatnou součást hodnocení, která vám pomůže zaměstnance nejenom motivovat, ale zároveň vám i poskytuje informace o tom, co se děje s jednotlivými členy týmu.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/167-hodnoceni-a-motivace


Řešení konfliktů

Konflikt v rámci týmu je naprosto běžně se vyskytující jev, kterému i přes všechny vaše snahy nemůžete zabránit. Je ale pouze na vás, zda bude mít destruktivní nebo konstruktivní dopady.

Jako manažer se s nimi musíte vypořádat rychle a rozhodně. Pokud nemáte kontrolu nad situací, tak riskujete negativní dopad na (nezúčastněný) zbytek týmu, stejně jako na vaše (případné) zákazníky. Jeden neřešený konflikt může mít negativní dopad, který může překonat veškeré pozitivní výsledky, které tým doposud vykonal.

Navíc je velmi demotivující pracovat v prostředí, kde existuje neřešený konflikt. Ten bude mít výrazný vliv na výkon týmu, a postupně bude vtahovat větší množství jedinců a účastníků i mimo tým. Je přitom vaší prací jako vedoucího, aktivně najít řešení či usnadnit jeho hledání.

Ve většině případů, ale konflikt sám o sobě není negativní, naopak nám dává signál, že daný stav není v pořádku a je nutno zakročit.  Konflikt, byť je náročný a často může být nepříjemný, lze vnímat jako příležitost k řešení mnoha nefunkčních vztahů či nastavených procesů. Naučte se s konflikty pracovat, potom dokážete nikoliv potlačovat jejich příznaky, nebo se jim dokonce vyhýbat, ale naopak je dokážete zavčasu rozpoznávat a vypořádat se s jejich skutečnými příčinami.

Viz: http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/243-konflikt

http://www.firemni-sociolog.cz/clanky/255-konflikt-se-zamestnancem


Komunikace

Jedná se o nezbytnou součást manažerské práce, která ovlivňuje všechny ostatní oblasti. Bez dobré komunikace nemůžete dobře motivovat své podřízené, řešit konflikty a v neposlední řadě ani zadávat úkoly svému týmu. Zjednodušeně bez dobrých komunikačních dovedností můžete selhat jako vedoucí pracovník bez ohledu na to, jak dobré máte znalosti, zkušenosti nebo úmysly.

Toto je častá slabina nově povýšených vedoucích pracovníků, jako zaměstnanci nikdy nepotřebujete takovou úroveň komunikačních dovedností jako vedoucí. Od určité pozice se musíte naučit efektivně propojit s větším počet lidí, kteří mají vliv na výsledek. Komunikovat s nadřízenými, kolegy a zároveň musíte umět předávat svým podřízeným podstatné informace, zadávat jasné úkoly, informovat je o tom co se děje. Pouze tak povedete svůj tým k efektivnímu zvládání situací, které budete nuceni řešit.

 

V posledním díle manažerských dovedností se dozvíte mimo jiné o častých manažerských chybách.

 

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520