18. 11. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Každý z nás se někdy během porad nebo práce setkal s člověkem, jehož chování narušovalo nebo zdržovalo výkon a práci skupiny. Téměř vždy se někdo takový najde a při práci ve velkém počtu lidí se tato pravděpodobnost zvyšuje. Jak tedy můžeme lépe zvládat problematické chování některých lidí?

Ve většině případů je problémové chování způsobeno momentální situací. Špatnými zprávami, nedostatkem spánku, stresem doma nebo jinými okolnostmi, které jsou dočasné a odezní. Tento typ problémového chování se vyskytuje sporadicky a je vždy výsledkem vlivu více proměnných. Mnohem vážnější problém je chování způsobované lidmi, s kterými je těžké vyjít dlouhodobě ve většině situací a pro většinu lidí, kteří s nimi přijdou do kontaktu. V tomto případě se nejedná o problematické chování, které skončí tím, že si člověk odpočine a dobře se vyspí.

Jak můžete rozeznat situaci, kdy se jedná opravdu o problematickou osobnost? Zkuste se zaměřit na čtyři oblasti, které Vám mohou poskytnout vodítka o kterou situaci se jedná:

  • Spustilo něco toto problematické chování?
  • Projevuje se toto chování pouze u Vás nebo i u ostatních?
  • Nepřeháníte při hodnocení této situace?
  • Může otevřená diskuse na toto téma vyřešit danou situaci?

V případě, že některý z těchto dotazů odpovíte pozitivně, tak je pravděpodobnost, že se primárně nemusí jednat o problematický typ člověka, i když jeho aktuální chování může tyto známky vykazovat. Oproti tomu, když si na všechny dotazy odpovíte negativně, tak pravděpodobně jednáte s problematickým typem člověka, u kterého jeho způsob chování jen tak neodezní.

Jak můžeme takovou situaci zvládnout?

V případě, že jsem v kontaktu s druhým případem, tak si musíme především uvědomit, že nic jako definitivní řešení neexistuje. Problematičtí jedinci se naučili, často v dětství, že být problematický pro ostatní je pro ně velká výhoda. Díky této nerovnovážné situaci častěji dosáhnou toho, co chtějí.

Někteří lidé reagují na problematické jedince tak, že ustupují a akceptují jejich chování. Často vidí konfrontaci jako nepříjemnou a raději vše přehlížejí. To ale z akceptujícího člověka dělá oběť a posiluje chování problematického jedince.

Oproti tomu ofenzivní způsob jednání může vyvolat celou řadu nepříjemných situací. V okamžiku, kdy se dotyční jedinci cítí být v ohrožení, tak jejich obranné mechanismy mohou celou situaci naopak vyhrotit.

Nejdůležitější je neponechat těmto jedincům výhodu, ale naopak nastolit rovnováhu, která Vám umožní spolu kooperovat. Základem je nastavit společnou komunikaci, nepřistoupit tedy na nepřijatelný způsob jednání, ale nastavit ji se společným přijatelným cílem. A to takovým způsobem, aby to oběma umožnilo zvládat společné porady, činnosti a celkově práci. Vytvořit prostředí, kde budete moci oba fungovat produktivně.

Cílem je nalézt společnou řeč, která Vám umožní nastavit podmínky, aby obě strany mohli dosahovat svých cílů.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520