4. 11. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Každý se někdy dostane do situace, kdy zvažuje změnu zaměstnání. Důvody tohoto rozhodnutí by měly být vážné a ověřeny v dlouhodobějším časovém úseku. Nejednejte na základě náhlého rozhodnutí, ale vždy zvažte všechna pro a proti. V případě, že jste se již finálně odhodlali, je důležité tuto změnu připravit.

Dobré je se přichystat nejen psychicky, ale též prakticky a po odborné stránce. Sestavte si plán dalšího postupu, nachystejte si vše potřebné a zároveň připravte sami sebe na následující období a nadcházející situace.

Plán: V okamžiku, že jsme rozhodnuti pro změnu zaměstnání, je důležité udělat si přehled svých možností. Je vaším plánem zůstat v dané profesi nebo zvažujete úplnou změnu specializace? V kterém regionu si chcete hledat práci? Následně si zjistěte aktuální možnosti na trhu práce v dané profesi a lokalitě, a jejich předpokládaný vývoj.

Pokud nemáte předem dohodnutou pozici, tak si můžete sami „vytipovat“ vhodné zaměstnavatele. Případné oslovování je sice možné, ale samozřejmě až po oznámení svého rozhodnutí současnému zaměstnavateli.

Tip: Potřebujete pomoci? Využijte našich služeb odborného poradenství

Pokuste si již dopředu sehnat kontakty na personální oddělení či potenciální nadřízené u společností, které jste zvolili. V žádném případě neuškodí využít i svých stávajících profesních či soukromých kontaktů. Nic vám také nebrání Vaši stávající sociální síť rozšířit.

Podklady: Vhodné je si také dopředu připravit veškeré podklady, které můžeme v průběhu hledání, oslovování a výběrových řízení využít. Jedná se především o kvalitně zpracovaný strukturovaný životopis, případně jeho jazykové mutace. Seznamte se s pravidly psaní motivačních dopisů. Pro některé typy pozic je dobré sestavit si portfolio nebo ukázku svých prací.

Po dohodě s nadřízeným se můžete dohodnout na poskytnutí doporučení nebo se předem domluvit na referenční osobě, na kterou se budou moci obracet vaši budoucí zaměstnavatelé u výběrových řízení.

Osobní příprava: Dále si můžete již dopředu naplánovat jednotlivé kroky, které vás po odchodu z aktuálního zaměstnání čekají. Změna zaměstnání je náročnou životní situací, která je hodně stresující a je nutné počítat i s dlouhodobým neúspěchem. Ve svých plánech si vyhraďte čas na aktivní hledání práce, ale i na svůj osobní rozvoj a nezapomínejte ani na odpočinek a společenské aktivity.

TIP: „Zamyslete se nad svými silnými a slabými stránkami, jedny můžete brát jako výhodu a na druhé si můžete dávat pozor nebo je dokonce odstranit. Nejenom, že tato otázka často padá u výběrových řízení, ale zároveň čím lépe člověk zná sám sebe, tím lépe se může vyznat i v situacích do kterých se může dostat.“

Posledním krokem je korektní odchod z aktuálního zaměstnání.

To jakým způsobem se vypořádáte s  předchozím zaměstnavatelem, může mít výrazné dopady na vaši image na trhu práce a případné reference. Buďte diskrétní a nesdělujte svůj záměr dopředu svým kolegům. Důležité je s dostatečným časovým předstihem tuto informaci předat svému nadřízenému.

Pro tento rozhovor si najděte správný okamžik, kdy není zaneprázdněn nebo ve stresové situaci. Buďte připraveni sdělit důvody, které vás k vašemu rozhodnutí vedou. Určitě se nachystejte na různé varianty průběhu tohoto rozhovoru.

Doporučení:
Jako každá změna je i tato velmi stresující. Soustřeďte se na své cíle a to, co pro ně můžete udělat. Snažte se neztratit sebedůvěru a pozitivní naladění.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520