• About us
 • 30. 9. 2013   Mgr. Petr Hlušička

  Člověk je bytost společenská a nejinak je tomu i v práci. V případě, že se zaměstnanci nedostává podmínek, aby mohl adekvátně uspokojovat tuto svoji sociální potřebu, dochází k poměrně negativním dopadům. Je úkolem vedoucího pracovníka, případně personalisty, mít přehled o těchto podmínkách a nastavovat je vhodným způsobem.

   

  Kolektiv kolem sebe potřebujeme nejenom kvůli samotnému dosahování výsledků, ale i za účelem uspokojení vlastních sociálních potřeb. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že v dnešní dynamické době trávíme téměř třetinu svého času v zaměstnání. Díky tomu nám na pracovišti vzniká poměrně velké množství sociálních vazeb a významných vztahů s přesahem mimo samotné zaměstnání.

  V případě, že k nim nedochází, což může být způsobeno například vysokou rivalitou (např. u obchodních týmů) nebo negativní atmosférou v kolektivu či vzájemnou nedůvěrou, a zároveň dotyčný pracovník nedokáže kompenzovat tento stav ve svém soukromí, tak dochází u zaměstnance k deprivaci a nespokojenosti, což následně ovlivňuje mimo jiné i jeho pracovní výkon.
  Podle některých výzkumů je pouze 25 % našich pracovních úspěchů dáno našimi schopnostmi jako je IQ, zbylých 75 procent úspěchů je přímo ovlivněno naší úrovní optimismu a společenskou podporou či sounáležitostí v pracovním kolektivu.

  Nastavení takových podmínek, které by umožňovaly pozitivní sociální vazby mezi zaměstnanci, by měl být jedním z důležitých bodů, které by neměly být opomíjeny. Zodpovědností vedoucího pracovníka mimo dosahování pracovních výsledků, je i zodpovědnost za klima v pracovním kolektivu a nastavení takového stavu, který by zaměstnancům poskytoval prostor pro uspokojování jejich sociálních potřeb. Dále také proaktivně předcházet případným konfliktům a pomáhat řešit případné neshody.

  Dle výzkumů mají zaměstnanci, kteří se vyskytují v podporujícím sociálním prostředí, produktivitu nejméně o 31 % vyšší oproti pracovníkům, kteří se vyskytují v neutrálních či stresujících podmínkách. A u pozitivně naladěných obchodníků dochází dokonce až k 37 procentnímu zvýšení produktivity.

  Přihlásit odběr na LinkedIn

  PhDr. Vojtěch Bednář

  PhDr. Vojtěch Bednář

  Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Petr Hlušička

  Mgr. Petr Hlušička

  Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

  více o autorovi
  články autora

  PhDr. Jan Drahoňovský

  PhDr. Jan Drahoňovský

  Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

  Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

  více o autorovi
  články autora

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

  Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

  více o autorovi
  články autora


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520