6. 5. 2013   Mgr. Petr Hlušička

Jedna ze základních definic řízení je dosahovat výsledků prostřednictvím jiných lidí. Tedy za využití delegování. Co můžete udělat proto, abyste tuto dovednost lépe zvládli?

Delegovat neznamená pouze zadávat úkoly či odpovědnosti, ale také předávat odpovídající pravomoci. To se může často stýkat s nevolí vedoucích pracovníků, protože je to zákonitě spojeno s jistým rizikem.

Důležité je mít odvahu vložit svoji důvěru ve své podřízené. A to je často to nejtěžší. Stejně jako v běžném životě, tak i na pracovišti se důvěra buduje postupně.

„Projevit důvěru lidem na pracovišti je jedna z nejnáročnějších, ale zároveň i nejpodstatnějších věcí na delegování.“

Vedoucí pracovník musí mít především dostatek sebedůvěry, aby mohl sám důvěřovat svým podřízeným.

Pro jasnější podobu a lepší vymezení si toho, co budeme delegovat, můžeme použít pět otázek, které vystihují jeho podstatu:

 1. Kdo?                    Kdo provede daný úkol nebo kdo přebírá odpovědnost.
 2. Co?                     O jaký úkol či odpovědnost se jedná.
 3. Kdy?                   Jaký je časový harmonogram.
 4. Jak?                   Jaká jsou specifika či jakou podobu má úkol mít.
 5. Proč?                 Jaký je smysl či výsledný efekt daného úkolu.

 

Jaké jsou vůbec důvody, proč delegovat a co nám samotné delegování přináší?

 • Časová úspora, která se dá použít na podstatnější úkoly.
 • Efektivnější využití potenciálu všech zaměstnanců a dosahování synergického efektu.
 • Využití kreativního potenciálu podřízených.
 • Rozvoj potenciálu podřízených.
 • Ocenění a motivace podřízených.
 • Lepší poznání kvalit a schopností podřízených, spojené s efektivnějším hodnocením.
 • Díky jasnému vymezení odpovědností i jasná následná kontrola výstupů.
 • Osobní rozvoj.

Jaké důvody mohou bránit v delegování?

 • Vlastní pocit důležitosti a nenahraditelnosti.
 • Strach opustit naučené procesy a zkusit něco nového.
 • Nedůvěra ve vlastní podřízené.
 • Strach z toho, že podřízení budou vnímat delegování, jako zbavování se vlastních povinností.

Delegování je zásadní manažerskou schopností, která přináší mnoho výhod, ale zároveň klade jisté nároky.

Dobrý vedoucí pracovník se snaží, aby byl nahraditelný a sám se mohl posunout k řešení podstatnějších úkolů. A vyšších funkcí.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učím manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života, aby jejich práce byla efektivní, smysluplná a naplňovala potřeby firmy i jich samotných.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520