• About us
 • Zlobí vás váš vedoucí, či manažer?  Máte problém vycházet se šéfem? Jste šéf, a nevíte, proč s vámi lidé špatně vycházejí? Rádi byste vylepšili vztahy se šéfem, anebo jste šéf a chcete vědět, jakými problémy trápíte své podřízené?

   jvss

  Napsali jsme pro vás knihu – Jak vyjít se svým šéfem

  Dozvíte se, jak myslí šéf, a jak podřízený. Ukážeme, jak se představy šéfa o podřízeném liší od představ podřízeného o šéfovi. Na jasných, srozumitelných a přehledných příkladech si vysvětlíme

  • Jaké jsou nejběžnější problémy při komunikaci šéf-podřízený
  • Co s nimi může dělat podřízený
  • Jak postupovat, když se nemůžeme dohodnout se šéfem
  • Co dělat, když nás šéf nechce vyslechnout
  •  Co dělat, když nás šéf přehlíží
  •  Jak se zachovat, když nám šéf ubližuje (a my jemu)

  Kniha obsahuje mnoho konkrétních situací z konkrétních firem, podaných přehledně, přístupně a tak, aby to nebyla akademická příručka, ale reálně použitelná pomoc. Vychází z naší praxe a z praxe našich kolegů – konzultantů, z reálných problémů, které řeší reální lidé v reálných firmách. To vše v české firemní kultuře.

  Knihu Jak vyjít se svým šéfem si můžete koupit zde v nakladatelství Grada, které je jejím vydavatelem.


  Více informací o našich dalších knihách najdete zde

  Zaujaly vás naše knihy? Velmi rádi vám pomůžeme s vašimi problémy. Naučíme vás pracovat s lidmi, naučíme vás je motivovat a efektivně řídit, ukážeme vám, jak na to. Objednejte si náš poradenský program

  Více informací na tel. 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

  Diagnostika a výzkumy

  • Chcete ze svých zaměstnanců vybrat nejlepšího lídra?
  • Potřebujete znát názory vašich zaměstnanců?
  • Hledáte příčiny problémů v komunikaci?
  • Chcete vědět, zda se zvolený člověk hodí na funkci?

  Využijte našich služeb

  Jsme tvůrci vlastních diagnostických metod. Umíme změřit a přesně popsat potenciál jedince k tomu, aby byl vedoucím pracovníkem a rozpoznat možná riziková místa. Umíme zjistit stav atmosféry ve vaší firmě, a stanovit příčiny problémů. Dokážeme rozpoznat slabá místa v komunikaci, zdroje konfliktů, problémové pracovníky, chybné chování manažerů, a řadu dalších situací.

   

  Výběr z našich metod

  • ASPAnalýza sociálního prostředí – pomůže vám zjistit, jak se cítí lidé ve vašem týmu
  • DVPDiagnostika vedoucího pracovníka – hodí se daná osoba na svou funkci?
  • ISV – Interní Sociologický Výzkum – umožňuje mimo jiné zjistit, proč se šíří pomluvy a šuškanda, zda jsou lidé spokojení a proč nejsou spokojení

  Kromě toho používáme řadu dalších metod, převážně vlastních, ale také prověřených psychodiagnostických nástrojů a technik. Naše výstupy jsou

  • Přesné
  • Pravdivé
  • Spolehlivé

  a diskrétní. Máte-li zájem, na jejich základě vám rádi nabídneme odborné poradenství a školení pro vaše zaměstnance, které vám připravíme přesně na míru.

  Neváhejte nás kontaktovat

  Další informace Vám rádi poskytneme, a všechny otázky odpovíme na e-mailové adrese vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz a telefonním čísle 731 782 385.

  Paušální služby Firemního sociologa

  stáhnout produktový list (PDF)

  Paušální služby jsou určeny managementu, podnikatelům a vedoucím pracovníkům, kteří potřebují průběžně rozvíjet své dovednosti v oblasti sociální komunikace a vedení lidí a vyžadují trvalou podporu při řešení problémů. Zahrnují možnost komunikace s konzultanty portálu Firemní sociolog, podpory při řešení problémů a stimulaci vlastního rozvoje.  Jsou poskytovány za stejných podmínek, jako standardní poradenské služby; jejich obchodní model je založen na paušálních platbách, které umožňují čerpat daný rozsah služeb. 

   

  Oblasti poradenství

  • Vztahy ve firmě
  • Vedení a řízení lidí
  • Hodnocení a odměňování
  • Interní komunikace 

  Hlavní výhody

  • Neustálá dostupnost odborného poradce
  • Přesně řízené náklady
  • Pravidelný reporting a vyhodnocování služeb
  • Možnost vytvoření balíčku přesně na míru klienta 

  Firemní sociolog nabízí následující paušální balíčky služeb:

   

  Balíček 1 – Základní podpora

   

  • Stálý poradce – vždy komunikujete se stejným člověkem
  • 2 hodiny práce odborného poradce
  • 2 telefonické konzultace (v rámci balíčku, do limitu dvou hodin souhrnně)
  • 4 e-mailové konzultace (v rámci balíčku, do limitu dvou hodin souhrnně)

  Cena balíčku: 4 000 Kč

   

  Balíček 2 – Rozšířená  podpora

   

  • Stálý poradce – vždy komunikujete se stejným člověkem (dle výběru klienta)
  • Možnost konzultovat se specializovanými poradci
  • 5 hodin práce odborného poradce
  • 4 telefonické konzultace (v rámci balíčku, do limitu hodin souhrnně)
  • Neomezené e-mailové konzultace (v rámci balíčku, do limitu hodin souhrnně)

  Cena balíčku: 8 000 Kč

   

  Balíček 3 – Rozsáhlá  podpora

   

  • Stálý poradce – vždy komunikujete se stejným člověkem (dle výběru klienta)
  • Možnost konzultovat se specializovanými poradci
  • 10 hodin práce odborného poradce
  • Neomezené telefonické konzultace (v rámci balíčku, do limitu hodin souhrnně)
  • Neomezené e-mailové konzultace (v rámci balíčku, do limitu hodin souhrnně)
  • Dostupnost poradce 24 hodin denně

  Cena balíčku: 26 000 Kč

   

   

  Činnosti nad rámec balíčků podléhají standardním modelům Firemního sociologa. Paušální služby je možné objednat jednorázově, nebo formou měsíčního předplatného na předem dané období. Klientům kteří od nás odeberou jinou službu (poradenský den, či školení) nabízíme jednorázově balíček 1 na jeden měsíc zadarmo.

   

  Objednání balíčku

   Pro objednání balíčku nás kontaktujte na e-mailové adrese kontakt@firemni-sociolog.cz nebo telefonním čísle 603 343 831

  Poradenský proces Firemního sociologa

  Jak fungují naše služby?

  Odborné poradenství Firemního sociologa je založeno na dvou základních modelech. Z nich vybíráme podle aktuální situace a potřeb klienta. Tyto modely jsou:

  • podpora při řešení konkrétního problému,
  • podpora dlouhodobého rozvoje.

  V praxi někdy mezi oběma modely přecházíme; z podpory při řešení konkrétního problému se stává podpora rozvoje a naopak, poté, co je ukončena intenzivní fáze spolupráce na rozvoji pomáháme s konkrétními problémy, záleží vždy na reálných potřebách klienta.

  Poradenské služby jsou založeny na komunikaci mezi klientem a poradcem, případně poradci. Komunikace se vede osobně a také pomocí technických prostředků. Klientům jsme k dispozici na e-mailu, telefonu a pomocí online nástrojů dle jejich volby.

  Co je úkolem poradce?

  Úkolem poradce je analyzovat potřeby klienta a v rámci své kompetence nabízet klientovi takové postupy a řešení, které s největší pravděpodobností vedou k jejich naplnění. Poradce je odbornou podporou klienta, veškerá rozhodnutí, stejně jako zodpovědnost leží vždy na bedrech klienta. Poradce nikdy nesmí klienta manipulovat, nesmí mu nabízet postupy či řešení, která by pro něj mohla být negativní a u nejednoznačných jej vždy musí seznámit s možnými důsledky. Poradce musí klientovi vysvětlovat souvislosti jevů, se kterými se stýká, avšak tak, aby klienta nezahltil informacemi, které bezprostředně nepotřebuje. Poradce klientovi poskytuje efektivní, prakticky použitelné informace, postupy, tipy a nástroje pro správné vedení. Zároveň dbá na to, aby v souvislosti s jeho prací nemohla vznikat újma jiným lidem, nebo organizacím.

  Jak probíhá spolupráce s poradcem?

  Spolupráce je vedena na základě úkolů a preferencí domlouvaných operativně mezi klientem a poradcem. O každé schůzce (a komunikaci) se vede zápis, zadávání úkolů, výkonných kroků a jejich plnění se eviduje – na přání klienta z důvodu zachování důvěrnosti je možné evidenci výrazně omezit. Evidence je kdykoli dostupná klientovi (kromě interních poznámek poradce a komunikace mezi poradci v případě, že jich na klientovi spolupracuje více). Poradce je klientovi k dispozici osobně na předem definovaných komunikačních kanálech.

  Jaký je obchodní model Firemního sociologa a jak se služby platí?

  Základem obchodního modelu Firemního sociologa je platba za poradenské dny – tedy dny práce poradce. Jeden poradenský den standardně zahrnuje 5 hodin činnosti Reálně je to někdy více, většinou však o málo méně. Cena se stanovuje paušálně, neúčtují se náklady na cestovné, materiál, pomůcky, komunikační prostředky atd. Cena za poradenský den se určuje individuálně dle typu klienta a náročnosti spolupráce po projednání s klientem před začátkem činnosti. Standardně jde o 15 000 - 20 000 Kč za jeden poradenský den. U činností, které jsou časově kratší než pracovní den poradce se cena určuje poměrnou částkou, kde účtovaným minimem je jedna hodina se zaokrouhlením nahoru (např. 25 minut práce je účtováno jako 1 hodina za cenu odpovídající 1/5 ceny poradenského dne). U činností které jsou časově náročnější, ale méně intenzivní se naopak adekvátně snižuje základ za poradenský den (např. 2 hodiny nenáročné činnosti při 1/2 hodnotě odpovídá 1 hodině běžného poradenského dne). O tom, která činnost je méně náročná rozhoduje zásadně poradceV případě, že jsou v rámci poradenské činnosti u klienta prováděny výzkumy nebo analýzy, jsou placeny zvlášť s tím, že jejich cena (složená z přípravy, provedení, materiálů, licenčních nákladů apod.) je s klientem zásadně konzultována předem a musí být schválena.

  Veškeré platby poradcům Firemního sociologa probíhají zásadně bezhotovostně na základě vystavené faktury. Faktury mají splatnost 15 dnů, v případě rozdílných firemních procesů klienta lze domluvit splatnost jinou. Faktura je vystavena vždy na základě výkazu poradenských činností, který dostane klient k odsouhlasení, a až poté, co s ním i s účtovanou částkou vyjádří souhlas. V případě prodlení klienta ve splacení faktury v délce delší než 5 pracovních dnů spolupráce končí.

  Výkaz poradenských činností je klientům zasílán v případě podpory s řešením konkrétního problému poté, co je záležitost z pohledu poradce uzavřena, respektive poté, co poradce vykonal svou službu, u dlouhodobé spolupráce na základě domluvy, většinou v intervalech 1 nebo 3 měsíce (podle intenzity práce ze strany Firemního sociologa).  Poradce je povinen klienta informovat o obchodním modelu i o očekávaných nákladech na spolupráci předtím, než začne se samotnou poradenskou činností.

  Jsou služby vyhodnocovány?

  Firemní sociolog má implementován standardní proces pro vzájemné vyhodnocení spolupráce poradce a klienta, které probíhá u krátkodobé spolupráce současně s výkazem činností a fakturací, u dlouhodobé průběžně. Cílem hodnocení je nastavit takové parametry spolupráce, které přinášejí maximální užitek klientovi. Hodnocení je také základem pro fakturaci, Firemní sociolog účtuje pouze takové služby, se kterými je klient spokojen.Vyhodnocujeme kvalitu komunikace, naplňování potřeby klienta, kompetence poradce a také schopnosti klienta přijímat poradenské služby.

  Jaké jsou etické normy Firemního sociologa?

  Při poradenské činnosti se řídíme jednoduchými etickými normami, které ale zásadně a důsledně uplatňujeme.  Jsou to:

  • maximální užitečnost našich služeb pro klienta,
  • nepoškozování klienta, ani jiných subjektů a osob,
  • společenská odpovědnost vůči užšímu i širšímu okolí nás i klienta,
  • spolehlivost, důvěra a diskrétnost služeb.

  Z těchto zásad nikdy neslevíme a není-li to v rámci práce pro konkrétního klienta možné, na spolupráci s omluvou rezignujeme.

  Kde najdu reference?

  Jak vyplývá z informací výše, jednou ze základních hodnot našich služeb podpory managementu je diskrétnost. Z tohoto důvodu nejsme schopni zde poskytovat přímé reference. Pokud jste na tento server zavítali na základě doporučení některého z našich stávajících klientů, je to pro nás čest a pro vás záruka kvality naší práce. Pokud jste nás našli při hledání řešení svého problému, orientujte se, prosím, dle našich článků, postupů a případových studí, které (po nezbytném očištění o konkrétní údaje a změně tak, aby nebylo možné je zpětně identifikovat) vycházejí z naší konkrétní praxe.

  Služby na míru

  Řada situací a problémů nemůže být vyřešena za pomocí jedné služby nebo produktu. Proto svým klientům vytváříme specifické kombinace služeb s vysokou mírou odbornosti a přidané hodnoty dle jejich potřeb. Služby na míru zahrnují kombinace:

  • odborného poradenství specialistů na různá témata, kteří sdílení informace o klientovi a spolupracují k jeho podpoře,
  • zakázkového vzdělávání v podobě seminářů, tréninků, kolektivních poradenských dnů a uzavřených konferenčních setkání,
  • odborných analýz za využití vlastních metod (bližší informace viz příslušná sekce) i standardizovaných sociometrických nástrojů včetně jejich interpretace a využití výsledků pro vzdělávání a poradenství.

  Všechny tyto služby jsou realizovány s cílem dosžení synergického výsledku pro klienta. Přes jejich komplexitu jsou individuální služby poskytovány vždy na bázi srozumitelného a předvídatelného obchodního modelu s jasnou kontrolou nákladů na straně klienta, s pravidelným vyhodnocováním, poskytováním zpětné vazby a reportováním jednotlivých služeb.

  Individuální kombinace služeb vzniká většinou jako výsledek analýzy potřeb zpracované v rámci odborného poradenství.

  Máte-li zájem o naše služby, problém, se kterým vám můžeme pomoci, otázku nebo potřebujete-li zpracovat nabídku, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese kontakt@firemni-sociolog.cz, nebo na telefonním čísle 603 343 831.

  {nomultithumb}seminare-pro-firmy

  Semináře pro manažery

   

  • Chcete se naučit pracovat s lidmi?
  • Chcete umět zvládat problémové situace?
  • Chcete vědět jak řešit konflikty?
  • Chcete umět vyrovnat lidi se změnami a vést je v dynamickém prostředí? 

   

  Objednejte si naše školení

   Jsme kvalitní, fundovaní a srozumitelní lektoři - odborníci (o nás). Ovládáme teorii, rozumíme praxi. Připravíme pro vás jednorázový seminář i manažerskou akademii v oblasti komunikace, řízení, motivování a práce s podřízenými.

  Využijte našich služeb

   Mezi nejoblíbenější témata našich seminářů patří:

  • Jak komunikovat změny -  přehledně, prakticky, účinně a jak se vyvarovat zbytečných chyb
  • Jak řešit konflikty - v týmu, mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými. Účinně, rychle, důsledně
  • Jak správně chválit, kárat, kritizovat a hodnotit - pochvala a kritika jsou nejsilnější nástroje manažera
  • Jak účinně motivovat -  manažerskými nástroji, úkoly, nefinančními benefity 

            (další témata a informace naleznete zde, rádi připravíme školení přesně dle vašich potřeb)

  Naše kurzy jsou určeny vedoucím pracovníkům od mistrů a vedoucí týmů po střední a vyšší management. Pokud vás zajímá některé z témat, ale nemáte skupinu, pro kterou můžete objednat školení, rádi vás jím provedeme osobně formou poradenského dne. Pokud nevíte, co přesně potřebujete, připravíme pro vaše zaměstnance i týmy komplexní diagnostiku.

  Další informace vám rádi poskytneme na telefonním čísle 731 782 385 a e-mailu vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz

  Kurzy  vedeme formou workshopů a praktických interaktivních přednášek. Dozvíte se mnoho užitečných tipů a osvědčených postupů, příkladů z praxe napříč obory i okolnostmi. Kdykoli nám můžete skočit do řeči, rádi odpovíme na jakoukoli otázku. Většina našich školení nevyžaduje žádnou předchozí přípravu. Všechny jsou vyhodnoceny našim vlastním hodnotícím nástrojem.

   

  Pusťte si video: Co dělat, žádá-li zaměstnanec o zvýšení platu? (Vojtěch Bednář)

   


  © 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520