Užitečné informace

Jak říkat špatné zprávy?

12. 9. 2012   PhDr. Vojtěch Bednář

Sdělovat podřízeným nepříjemné věci je nutnou povinností každého manažera. Před touto povinností neutečeme, neschováme se a jako jednu z mála bychom se ji neměli snažit delegovat. I v té nejhorší zprávě je ale příležitost.

Bossing - šikana nadřízeným

7. 9. 2012   PhDr. Jan Drahoňovský

Máte dojem, že po vás jde váš přímý nadřízený? Možná že ano, ale vše má svou příčinu. Než se pustíte do unáhlených soudů a budete si stěžovat na bossing, je vhodné důkladně zhodnotit situaci.

ZAP - Zaměstnanecký asistenční program

Zaměstnanecký asistenční program (EAP - Employee Assistance Program) je program zaměstnaneckých výhod poskytovaný zaměstnavateli jako benefit a podpora svým zaměstnancům. Účelem ZAP je pomáhat zaměstnancům při řešení osobních problémů, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní výkon, zdraví a pohodu. ZAP zahrnuje krátkodobé poradenství, podporu a doporučení pro zaměstnance a jejich členy domácnosti.

Rozvojový workshop

Rozvojový workshop je součást vzdělávacích programů, koná se s odstupem času po několika seminářích. Cílem workshopu je zopakovat hlavní informace ze seminářů a hlavně diskutovat s účastníky nad tím, jak se jím daří zavést tyto poznatky do vlastní praxe. Workshop je aktivní diskuse nad tím, jak účastníci využívají to, co se naučili na semináři.

Informační workshop

Informační workshop je skupinové setkání, jehož účelem je získat od účastníků informace. Jak funguje vedení? Jak se daří informovat zaměstnance? Co je příčina konfliktů, neklidu nebo demotivace? To jsou otázky, na které v informačním workshopu nacházíme nejčastěji odpovědi.

Poradenský den

Poradenský den (PD) je individuální setkání poradce a klienta (tzv. Cílové osoby). Účelem je intenzivní, individuální cestou podpořit cílovou osobu v zadaném tématu formou diskuse jeden na jednoho. Na rozdíl od koučinku je cílem PD předat klientovi know-how a praktické informace, a reagovat z pozice odborníka na klientovu dosavadní práci.

Vzdělávací seminář

Vzdělávací seminář, ve firmách známý spíše jako „školení“ je jedno nebo dvoudenní akce pro skupinu posluchačů.

NIV – NízkoIntervenční Vedení

NízkoIntervenční Vedení je metoda vedení podřízených pracovníků, která minimalizuje riziko konfliktu a čerpá z využití známých psychologických charakteristik vedených při co nejmenší možné míře nátlaku, který je na ně vyvíjen.

POK - Poradenské Koučování

Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

DVP – Diagnostika Vedoucího Pracovníka

Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520