Užitečné informace

POK - Poradenské Koučování

Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

DVP – Diagnostika Vedoucího Pracovníka

Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.

ASP – Analýza Sociálního Prostředí

Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.

PKM – Poradenská Konzultační Metoda

Poradenská Konzultační Metoda je základním nástrojem práce Firemního sociologa. Jedná se o elementární metodu, kterou používáme pro podporu manažerů, podnikatelů a vedoucích pracovníků.

Chronický vymlouvač

12. 10. 2020

Náš zaměstnanec se neustále vymlouvá, když má vykonávat specifické činnosti nutné pro svou profesi. Měl to tak delší dobu, ale od začátku pandemie má vodu na mlýn. Je velice těžké přimět ho pracovat a demotivuje ostatní zaměstnance, ale nemůžeme, přesněji nechceme se ho zbavit. Jak máme postupovat?

odpověď

Poradna: Manažer přistižen při lži

29. 9. 2020

Stala se nám nepříjemná věc. Jeden z členů užšího vedení firmy byl přistižen při tom, když před zaměstnanci řekl něco, co byla zjevná lež; přičemž on sám to musel vědět. Velmi rychle se to rozneslo mezi zaměstnance, celkem k stovkám lidí, a ti teď mají dotyčného, potažmo celé vedení za lháře. Přitom potřebujeme dělat zásadní organizační změny a důvěra je zde klíčová…

odpověď

Jak zvládnout arogantního vedoucího

20. 1. 2020

„…Našim problémem je člověk, který přišel do firmy nedávno od konkurence na nižší manažerskou pozici. Výborně rozumí tomu, co má dělat, ale je arogantní, zlý, zbytečně křičí na lidi. Nechceme o něj přijít, ale takto to dál nepůjde“

odpověď

Zahraniční management nám vnucuje svůj manažerský styl

23. 9. 2019

Jsme „česká dcera zahraniční firmy“.  V poslední době došlo v mateřské firmě k určitým organizačním změnám. Jejich důsledkem je, že korporátní management se nás snaží přesvědčit, že bychom měli mít jednotný manažerský styl. S jejich stylem ale nepochodíme u našich zaměstnanců, protože je dost specifický a do českých podmínek se nehodí. Těžko si ale můžeme postavit hlavu a požadavky nadřízených prostě odmítat. Co máme dělat?

odpověď

Jak nepřijít o kreativní tým?

26. 8. 2019

Máme kreativní tým, který se v současnosti blíží dokončení práce na stěžejním projektu, v jehož rámci vytvořil produkt. Poté, co svou práci dokončí, bude produkt potřeba udržovat. To je kvalifikovaná práce, ale již ne kreativní, nýbrž rutinní. V současnosti tuto „údržbu“ není možné delegovat na nikoho jiného, ale přípravu týmu na ni  jsme podcenili, a pro jeho členy týmu je práce na udržování produktu tzv. pod úroveň. Obáváme se, že reálně hrozí, že o některé z nich přijdeme, a ztratit větší část týmu by byla katastrofa. Co dělat dál?

odpověď

Jak vysvětlit týmu změnu nařízenou vyšším vedením?

3. 6. 2019

Z pozice „manažera“ zodpovídám za tým přibližně dvaceti lidí. Tito lidé dělají kreativní práci v nesnadném prostředí, ale daří se nám plnit úkoly. Vyšší vedení firmy nyní přichází s podstatnou změnou organizace práce, a jsem si jist, že se to mým lidem nebude líbit. Bohužel vedení je „mimo“, a jak bude změna zavedena tedy záleží na mne. Obávám se, že odpor neustojím.

odpověď

© 2020 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520