POK - Poradenské Koučování

22. 9. 2012

Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

Popis metody

Účel:

Účelem Poradenského Koučování je efektivně kombinovat metodiku standardního expertního poradenství s přednostmi koučovacího přístupu ve vzdělávání dospělých. Cílem metody je předávat informace klientovi takovým způsobem, že k maximu z nich dojde sám na základě vhodně volených otázek poradce. Klíčové know-how, poznatky a interpretace jsou mu ale dodány standardní cestou s cílem zmenšení množství vynaloženého času a energie na straně klienta.

Postup:

Poradenské Koučování se uplatňuje jako nástroj předávání informací a rozvoje dovedností u klienta, v souladu s reálnými potřebami klienta a z nich vyvozenými poradenskými cíli. Principem je předání poznatku cílové osobě v takové formě, aby na maximum obecnějšího mechanismu či zákonitosti přišla sama, a to s využitím:

  • základních poznatků (dodaných poradcem),
  • znalosti konkrétního vztahu (získané osobně nebo předané poradcem),
  • odpovědí na poradcem kladené otázky.

Základem poradenského koučování je předání výchozí informace poradcem a její následný rozvoj klientem za stimulace otázek poradce a případně jeho usměrnění. Cílem procesu je vytvoření situace, ve které si klient uvědomí danou souvislost, porozumí jevu, je schopen jej samostatně interpretovat a zobecnit.

Uplatnění

Poradenské Koučování se uplatňuje při

  • hledání širších souvislostí konkrétních jevů,
  • zobecnění nalezených řešení pro konkrétní problémy,
  • předcházení zjištěným a vyřešeným problémům,
  • vytváření schémat pro standardizované rozhodování vedoucího pracovníka.

O využití Poradenského Koučování rozhoduje poradce na základě analýzy dané situace, souvislostí a možných konsekvencí využití metody.