Metody

Při své práci používáme vlastní specifické metody určené k podpoře managementu, řízení vztahů ve firmách a na pracovištích, diagnostice a řízení poradenského procesu. Na této stránce najdete popis našich metod. Nejsme závislí na externích dodavatelích, s výjimkami některých diagnostických nástrojů preferujeme vývoj a standardizaci vlastní metodické základny. Použití všech našich metod probíhá na základě rozhodnutí poradce po konzultaci s klientem a analýze jeho potřeb.

 

NIV – NízkoIntervenční Vedení

23. 9. 2012

NízkoIntervenční Vedení je metoda vedení podřízených pracovníků, která minimalizuje riziko konfliktu a čerpá z využití známých psychologických charakteristik vedených při co nejmenší možné míře nátlaku, který je na ně vyvíjen.

celý článek

POK - Poradenské Koučování

22. 9. 2012

Poradenské Koučování je progresivním nástrojem předávání vědomostí a podpory klienta, který čerpá ze dvou běžně užívaných metod podpory – poradenství a koučování.

celý článek

DVP – Diagnostika Vedoucího Pracovníka

20. 9. 2012

Je vedoucí pracovník skutečně schopen vést své podřízené? Je vhodně disponován ke své práci? Hodí se pro konkrétní druh a typ vedení? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Diagnostika Vedoucího Pracovníka – specializovaná sada diagnostických nástrojů Firemního sociologa.

celý článek

ASP – Analýza Sociálního Prostředí

7. 9. 2012

Analýza Sociálního Prostředí je komplexním diagnostickým nástrojem, který umožňuje poznat a popsat společenské prostředí ve firmě s cílem jeho zefektivnění a optimalizace managementu pro jeho podřízenými vytvářené podmínky.

celý článek

PKM – Poradenská Konzultační Metoda

16. 8. 2012

Poradenská Konzultační Metoda je základním nástrojem práce Firemního sociologa. Jedná se o elementární metodu, kterou používáme pro podporu manažerů, podnikatelů a vedoucích pracovníků.

celý článek