Stanovení cílů

2. 10. 2017 | Mgr. Petr Hlušička

Každý z nás si stanovuje určité cíle, ať se jedná o krátkodobé či dlouhodobé, tak s nimi pracujeme na denní bázi. Pomáhají nám směřovat naše úsilí a naplňovat naše vize. Při jejich stanovování bychom měli brát v potaz pravidla, která nám zvýší úspěšnost při jejich dosahování.

Američtí psychologové Locke a Latham publikovali studii, která sumarizuje 35 let výzkumů v oblasti stanovování cílů. Ta si kladla za cíl vytipovat mechanismy, které nám umožňují stanovovat naše cíle efektivně a smysluplně. Jejich zjištění jsou následující:

  • Stanovování konkrétních, náročných cílů vede k lepším výsledkům než pobízení k lepšímu výkonu.
  • Vysoké cíle vytváří vyšší výkon než malé cíle, nejnáročnější cíle způsobují nejvyšší úsilí a výsledky.
  • Přísné termíny vedou k rychlejšímu pracovnímu tempu, oproti volnějším termínům.
  • Veřejný závazek má za následek vyšší osobní angažovanost.
  • Na výsledek nemá zásadní vliv zda je cíl stanoven vedoucím nebo na základě společné dohody.

Z tohoto nám vystupuje základní poznatek. Stanovujte konkrétní, náročné cíle s přísným termíny. Není zásadní zda je úkol stanoven vedoucím či společnou dohodou, ale zajistěte aby úkol byl veřejně znám. To bude mít za následek zvýšené úsilí, delší zaměření se na cíl a lepší výsledky.

hlusicka-ctverec

Mgr. Petr Hlušička

HR odborný poradce – psycholog
další články autora >
více o autorovi >{emailcloak=off}